Kỹ thuật hàn :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 671.52

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Giao Thông Vận Tải, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 310 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Hàn ; Kỹ thuật;

DÃY KỆ
29C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
15B
*Ký hiệu xếp giá:  671.52
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn