U.S. Politics For Dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wiley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118920510

Ký hiệu phân loại: 320.973 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons, 2014

Mô tả vật lý: 384 s.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 100846

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH