Cơ khí : Ứng dụng phổ thông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 224 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Cơ khí -- Ứng dụng phổ thông

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.815


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH