1,001 pre-calculus practice problems for dummies.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1118853326

Ký hiệu phân loại: 515.076 Analysis

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :John Wiley and Sons, 2014,

Mô tả vật lý: x, 533 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Problems and exercises-- Calculus -- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH