Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.9

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh Hóa, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chính sách công nghiệp -- Việt Nam, Chính sách thương mại -- Việt Nam, Việt Nam hội nhập kinh tế,

DÃY KỆ
8E
Thư viện AB
4A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 338.9
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn