Nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp cho thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2025
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

ID: 101386
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.440


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH