Nghiên cứu vị trí tối ưu TCSC để nâng cao khả năng tải của hệ thống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trình Trần Hương, Trương Việt Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31913 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 101395

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH