Xây dựng Ontology từ kho ngữ liệu dạng văn bản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 025.04

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 101408

;

DÃY KỆ
04C
Thư viện AB
2C
*Ký hiệu xếp giá:  025.040
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn