Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép với bộ khử thành phần thứ tự nghịch của dòng Roto và khâu hiệu chỉnh Pi-Fuzzy khi nguồn bất đối xứng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lữ Thái Hòa, Võ Viết Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312136 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 101451

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH