Business calculus demystified [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780071451574

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York ; London :McGraw-Hill, 2006,

Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 444 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Business mathematics -- Problems, exercises, etc. ; Business mathematics. -- Calculus -- Problems, exercises, etc. ; Calculus. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH