Advanced calculus demystified[electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David Bachman, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071481214

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2007,

Mô tả vật lý: xii, 274 p. :, ill. ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH