Education for life and work : developing transferable knowledge and skills in the 21st century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret L Hilton, James W Pellegrino

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0309256490

ISBN-13: 978-0309256506

Ký hiệu phân loại: 370.973 Education

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The National Academies Press, 2012

Mô tả vật lý: xiii, 242 p. : , ill. (some col.) ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 101665

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH