IELTS :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 428

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


IELTS (Chương trình học Anh ngữ) -- Tài liệu học,

DÃY KỆ
17A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn