Essential simulation in clinical education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon Edgar, Kirsty Forrest, Judy McKimm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470671160

ISBN-13: 978-1118659342

ISBN-13: 978-1118659359

ISBN-13: 978-1118659366

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex [England] ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2013.

Mô tả vật lý: xv, 288 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 101705

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH