Encyclopedia of statistics in behavioral science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0470860804

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2005,

Mô tả vật lý: 4 v. (2208 p.) : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 101709
Psychometrics
  - Encyclopedias.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH