Switching to a Mac : portable genius
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470874406

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :John Wiley & Sons, Inc., 2011, 2nd Edition.

Mô tả vật lý: 335 pages : , illustrations (some color) ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Apple computer -- Handbooks, manuals, etc.; Macintosh (Computer) -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH