Addressing racism : facilitating cultural competence in mental health and educational settings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Madonna G Constantine, Derald Wing Sue

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471779970

ISBN-13: 978-0471779971

Ký hiệu phân loại: 362.2089 Mental and emotional illnesses and disturbances

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2006

Mô tả vật lý: xiii, 305 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 101714

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH