Partial differential equations : an introduction to theory and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rachel Levy, Michael Shearer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0691161291

ISBN-13: 978-0691161297

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press, 2015

Mô tả vật lý: x, 274 pages ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 101736

Includes bibliographical references (pages 265-267) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH