Evaluation and testing in nursing education
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780826195555


Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, 2013, Fourth edition.

Mô tả vật lý: xv, 434 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

ID: 101766
1. Nursing
  - Ability testing. ; Nursing
  - Examinations. ; Nursing
  - Study and teaching ; Evaluation. 1. Nursing
  - Ability testing.
2. Nursing
  - Examinations.
3. Nursing
  - Study and teaching
4. Evaluation.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH