Evaluation and testing in nursing education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathleen B Gaberson, Marilyn H Oermann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0826195555

Ký hiệu phân loại: 610.73 Nursing and services of allied health personnel

Thông tin xuất bản: New York : Springer Publishing Company, 2013

Mô tả vật lý: xv, 434 pages ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 101766

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH