Modern diesel technology : electricity & electronics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1133949800


Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY :Delmar, Cengage Learning, 2013, 2nd ed.

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:


Diesel trucks -- Electric equipment.; Diesel trucks -- Electronic equipment.; Tractor trailer combinations -- Electric equipment.; Tractor trailer combinations -- Electronic equipment.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH