Majoring in psychology : achieving your educational and career goals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781405190633

Ký hiệu phân loại: 150.71 Psychology

Thông tin xuất bản: Malden, MA :Wiley-Blackwell, 2010,

Mô tả vật lý: xxiv, 310 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Study and teaching. ; Psychology -- Vocational guidance.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH