Engineering economics and economic design for process engineers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781420008104

Ký hiệu phân loại: 658.1502462

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press , [2007],

Mô tả vật lý: 1 online resource : , text file, PDF

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 101816

Engineering economy;

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn