Phân tích, đánh giá sức chịu tải của cọc cho nhà cao tầng theo các phương pháp tính hiện nay
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 112tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH