Nghiên cứu vận hành đảm bảo ổn định trong thị trường điện cạnh tranh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 333.7932

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 101916


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn