Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển chiếu sáng dùng giải thuật fuzzy logic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đinh Hoàng Bách, Nguyễn Cao Trí

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.32 Lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 101920

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH