Các yếu tố tác động đến dự toán ngân sách của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.154

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 101923

;

DÃY KỆ
25D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.154
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn