Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.7585

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Lao động - Xã hội, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 496 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


SQL server (Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu),

DÃY KỆ
03F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2B
*Ký hiệu xếp giá:  005.758
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn