Influential factors to job stress of employees in refrigeration electrical engineering corporation (REE)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Quang Minh Ho, The Khai Nguyen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 158.72 Job stress

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 102022

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH