Quản trị hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Cuốn này đang trưng bày tại:
- Ths Quản trị kinh doanh
Dãy kệ:13D-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH