Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0684

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 102208

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
15C
*Ký hiệu xếp giá:  690.068
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn