Adhesion science and engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David A Dillard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444511407

Ký hiệu phân loại: 668.3 Adhesives and related products

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2002

Mô tả vật lý: 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 10221

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH