Kê toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm của CTy TNHH Dệt Xuân Hương
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 102268


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH