Trang bị điện máy xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.865

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 220 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Máy xây dựng ; Trang bị điện;

DÃY KỆ
22A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
9F
*Ký hiệu xếp giá:  621.865
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn