Cơ học xây dựng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 620.103

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cơ học xây dựng;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
7D
*Ký hiệu xếp giá:  620.103
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn