Food supply chain management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael A Bourlakis, Paul W. H Weightman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405101687

Ký hiệu phân loại: 381.4566400941 Specific products and services

Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Ames, Iowa USA : Blackwell Pub., 2004.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 102438

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH