Industrial Design – New Frontiers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Denis A Coelho

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9533076225

Ký hiệu phân loại: 745.2 Industrial art and design

Thông tin xuất bản: Croatia : InTech, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 102557

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH