Ecological engineering : principles and practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1566705991


Thông tin xuất bản: Boca Raton :Lewis Publishers, 2004.,

Mô tả vật lý: 452 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Ecological engineering.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH