Thực hành vi sinh thực phẩm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.001579

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 72tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 102639

Thực phẩm ; Công nghệ sinh học; Vi sinh vật học;

DÃY KỆ
29B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13B
*Ký hiệu xếp giá:  664.001
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 13
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn