Thợ hàn :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nguyễn Bá An, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 671.521

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2003, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Hàn điện ; Chỉ dẫn kỹ thuật; Hàn kim loại;

DÃY KỆ
29C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
15B
*Ký hiệu xếp giá:  671.521
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn