Xôống Pèng thêu hoa trên trang trên trang phục may mặc người Dao Tiền Hòa Bình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bàn Thị Kim Cúc

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6049028892

Ký hiệu phân loại: 391.09597 Costume and personal appearance

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015

Mô tả vật lý: 166tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 102922

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 391.095
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH