Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục . Quyển 4
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049025044

Ký hiệu phân loại: 398.209597 Folk literature

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 2015,

Mô tả vật lý: 491tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Văn hóa dân gian -- Việt Nam; Văn học dân gian -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.209


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH