Sổ tay chọn máy thi công

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Văn Lộc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0284 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2005

Mô tả vật lý: 409 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 10300

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH