Sổ tay chọn máy thi công
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0284 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 409 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Xây dựng -- Máy thi công ; Sổ tay, hướng dẫn,..

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH