Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Incoterms 2000 tại Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.9597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 438 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Qui định thương mại quốc tế; Vận chuyển hàng hóa ; Luật và pháp chế quốc tế;

DÃY KỆ
6C
Thư viện AB
3E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 330.959
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH