Thiết kế cơ khí - vẽ và gia công khuôn với Solid Edge 15 và Pro Engineer 2001
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 006.68 Programs

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Cơ khí -- Thiết kế-- Pro/Engineer (Chương trình thiết kế bằng máy tính)-- Solid Edge (Chương trình thiết kế bằng máy tính)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3C
Sai Gon Campus
2G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.680


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH