Advanced composite materials for automotive applications : structural integrity and crashworthiness
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1118423860

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom :Wiley, 2014,

Mô tả vật lý: xxiv, 446 pages : , illustrations ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Crashworthiness.; Composite materials in automobiles.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH