Armies in the Balkans 1914-18 [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dusan Babac, Nigel Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780967356

Ký hiệu phân loại: 940.414 Operations in Europe

Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (151 p.)

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 103281

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH