Field artillery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Bryan, Philip Katcher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841762180

Ký hiệu phân loại: 358.12 *Army artillery forces

Thông tin xuất bản: Osprey Publishing, 2001

Mô tả vật lý: 48 s.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103283

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH