Siege weapons of the Far East. 2, AD 960-1644

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wayne Reynolds, Stephen R Turnbull

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841763403

Ký hiệu phân loại: 355.8095 Military equipment and supplies (Materiel)

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2002

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103287

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH