Viking longship

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Keith Durham

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841763497

Ký hiệu phân loại: 623.821 *Ancient and medieval craft

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2002.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (certaines en coul.), carte ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103289

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH