U-boats of the Kaiser's navy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gordo Williamson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841763624

Ký hiệu phân loại: 623.82570943 Nautical engineering and seamanship

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing Ltd, 2002

Mô tả vật lý: 48p. : , ill. (some col.) ; , 25c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103291

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH